Vrtné pracoviště

Požadavky na vrtné pracoviště

Pro úspěšnou realizaci vrtů pro tepelná čerpadla systémem země-voda je nezbytné připravit vrtné pracoviště a zajistit všechny související praktické kroky:

 1. Kontejner na vrtnou drť – řetězový vodotěsný (vanový) o objemu min 7 m3, případně jímka vykopaná a patřičně ohrazená v rámci pozemku investora. 

Do kontejneru/jímky bude ukládán vývrtek, což je velmi řídká směs zeminy z vrtu s podzemní vodou vytěsněnou z horninového prostředí. 

Podle konkrétní lokality je možno vývrtek použít v rámci stavby např. k terénním úpravám. 

 1. Mobilní cisterna (fekál) – pro případ velkého množství podzemní vody shromážděné v kontejneru/jímce. Tuto vodu je možno po odsazení v kontejneru/jímce odsát a odvézt samostatně.

Odsazenou podzemní vodu nelze v žádném případě čerpat do kanalizace a okolních vodotečí.

 1. Voda – cca 5 m3 na 100 m vrtu pro přistřikování do vzduchového výplachu. Dále cca 500 litrů pro napuštění geotermální sondy. 
 2. Elektřina 220 V – pro napojení kalového čerpadla. Připojení na 380 V s jističem minimálně 16 A. Typ C je nutný při injektáži směsí s vyšší tepelnou vodivostí (injektážní čerpadlo MAI).
 3. Informování sousedů – zejména s ohledem na hluk při provozu techniky, především kompresoru.
 4. Zábor pozemku – v případě zasahování pracoviště do chodníku, omezení průjezdnosti komunikace apod.
 5. Určení zarážkového bodu vrtu/ů tak, aby byla respektována ochranná pásma inženýrských sítí. 
 6. Nájezd pro kolovou vrtnou soupravu (20 tun) s rozměry cca 9 x 2,5 m.
 7. V případě provádění vrtných prací v blízkosti fasády, potřeba zaplachtovat místa v okolí vrtné soupravy. 

Pro názornost na obrázku uvádíme vzorový půdorys pracoviště s jeho orientačními rozměry.

Nechte nám na sebe kontakt

  Zaujaly Vás naše služby? Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.  Máte dotaz?

  Zavolejte nám nebo napište

  hodiny

  Každý pracovní den
  od 7:00 hodin do 15:00 hodin

  tel

  +420 558 612 111