Úspěchy v oblasti výzkumu

Pondělí 26.6.2023

Společnost Green Gas DPB ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava – Fakultou stavební a státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem ODRA, úspěšně dokončila dvouletý výzkumný projekt pro Český báňský úřad týkající se vlivu zatápění karvinské dílčí pánve OKR v souvislosti s postupným ukončováním těžby uhlí v regionu.

Aktuálně dochází k průběžnému odčerpávání důlních vod, díky kterému je možné vykonávat aktivní hornickou činnost.  Cílem projektu bylo komplexní posouzení možných environmentálních a stabilitních rizik v karvinské části, která mohou být spojená s procesem zatápění důlních děl ostravsko-karvinského revíru.

Projekt byl úspěšně dokončen na začátku roku a zahrnoval řadu zajímavých přístupů k řešení problematiky, včetně využití metod numerického modelování a jeho výstupy ukazují na reálná rizika, která mohou pro veřejný prostor během zatápění nastat. Znalost těchto rizik umožní dotčeným subjektům (státním institucím, odborníkům a municipalitám) objektivně zhodnotit samotnou potřebu čerpání důlních vod v regionu a v případě zatápění usměrňovat aktivity na dotčeném území. Vhodně zvolená opatření a pravidla budou potom přínosem pro život v regionu a vyšší bezpečnost jeho obyvatelstva a investic.

Green Gas DPB i tímto projektem pokračuje ve svých činnostech přispívajících k bezpečnosti regionu.

Úspěchy v oblasti výzkumu

Nechte nám na sebe kontakt

  Zaujaly Vás naše služby? Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.  Máte dotaz?

  Zavolejte nám nebo napište

  hodiny

  Každý pracovní den
  od 7:00 hodin do 15:00 hodin

  tel

  +420 558 612 111